EZK heeft een nieuwe openstelling bekendgemaakt voor de regeling Versterking cyberweerbaarheid.

Het doel van de regeling is het bevorderen van activiteiten die inzicht geven in de kwetsbaarheden van de IT-infrastructuur en het verrichten van diensten om de cyberweerbaarheid van bedrijven te vergroten.

De regeling biedt cyberweerbaarheidsnetwerken de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een cyberweerbaarheidsplan. Het is een samenhangend geheel van de volgende activiteiten: het vormen en in stand houden van een netwerk, het bevorderen van bewustwording, het geven van inzicht in digitale kwetsbaarheden, het verrichten van diensten om de cyberweerbaarheid te vergroten en het vergroten van de cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen.

De regeling wordt opengesteld van 2 april tot en met 14 mei 2020, met een subsidieplafond van € 1 miljoen.