De provincies Zuid-Holland en Drenthe hebben de nieuwe POP3-openstelling van de Jonge Landbouwersregeling gepubliceerd.

De regeling heeft als doel het stimuleren van de aanschaf van modernere voorzieningen, installaties en machines. Te ondersteunen investeringen moeten helpen bij de verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

Van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021 kunnen er aanvragen worden ingediend. Het subsidieplafond voor Zuid- Holland bedraagt € 300.000 en voor de Provincie Drenthe € 600.000.

De subsidie bedraagt maximaal € 20.000.