De Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 is gewijzigd vanwege een nieuwe openstelling van het onderdeel ‘Koolstofarme economie’.

Doel van deze regeling is projecten waarbij het merendeel van de activiteiten gericht is op de slimme uitrol van innovatieve koolstofarme technologieën en instrumenten ten gunste van de gebouwde omgeving. Projecten moeten bovendien grotendeels gericht zijn op het testen, demonstreren of de eerste toepassing van innovaties in een operationele omgeving.

De ​ nieuwe tenderperiode loopt van 11 juni tot en met 27 september 2019. Voor deze periode is in totaal € 8 miljoen subsidie beschikbaar.