RVO heeft nieuwe budgetoverzichten bekendgemaakt voor twee onderdelen van de regeling Topsector energieprojecten.

Het gaat om de onderdelen Demonstratie energie- en klimaatinnovatie en Hernieuwbare energietransitie.

DEI+

Binnen de DEI+ zijn er de volgende thema’s:

  • Energie-innovatie.
  • Energie-efficiëntie.
  • Hernieuwbare energie.
  • Lokale infrastructuur.
  • Carbon Capture, Utilisation and Storage.
  • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector.
  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.

Dit onderdeel is opengesteld van 15 januari 2020 tot en met 7 januari 2021 voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken er ziet erop 16 november 2020 als volgt uit:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 86.100.000 € 50.233.921 € 99.127.454 € 0

Ondanks dat het budget is overtekend, is het indienen van aanvragen nog steeds zinvol. Niet alle aanvragen die in behandeling zijn, zullen namelijk worden goedgekeurd.

HER+

Dit onderdeel is opengesteld van 1 september 2020 tot en met 31 maart 2021 voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken er ziet erop 16 november 2020 als volgt uit:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 30.000.000 € 0 € 10.133.516 € 19.866.484