Stichting A+O Metalektro heeft een vergoedingsregeling voor het ‘voorschakeltraject’ voor zij-instromers, bedoeld om potentiële zij-instromers voor te bereiden voordat ze bij een metalektrobedrijf aan het werk gaan.

Om de behoefte aan personeel in te vullen, kiezen metalektrobedrijven regelmatiger voor zij-instromers. Voor deze zij-instromers heeft A+O nu dus een nieuwe regeling. Dit betekent dat A+O-bedrijven aanspraak maken op een vergoeding voor het zogenaamde ‘voorschakelen’. Dit is het opleiden van mogelijke medewerkers voordat zij in dienst zijn van het bedrijf.

Voor het voorschakeltraject is een vergoeding beschikbaar van maximaal € 3.000 per persoon. A+O-bedrijven kunnen deze vergoeding vanaf 1 november 2019 aanvragen.

Ook is er voor iedere ontwikkelfase van een medewerker een vergoeding, zowel voor als tijdens het werken bij een A+O aangesloten bedrijf. Zo is er voor het trainen en begeleiden van zij-instromers die nieuw in dienst zijn in de organisatie de A+O-regeling ‘Inwerken zij-instromers’. Wanneer een zij-instromer na het inwerken vervolgens een bbl-opleiding gaat volgen, kan er ook gebruik gemaakt worden van de regeling ‘Financieringsreglement Opleiden van Leerlingen en Werknemers’.