Het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ heeft de Deelregeling meerjarige festivalsubsidies Fonds Podiumkunsten 2021-2024 bekendgemaakt.

Doel van deze nieuwe regeling is het verlenen van meerjarige subsidies voor activiteiten die helpen bij een kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van professionele podiumkunsten in Nederland in de jaren 2021 tot en met 2024 en het opbouwen en bereiken van een publiek daarvoor.

De bijdrage in de programmeringskosten is afhankelijk van het programmeringsbudget van het festival en bedraagt maximaal € 100.000. De organisatiebijdrage bedraagt maximaal € 250.000. De totale bijdrage die festivals krijgen varieert van € 25.000 tot maximaal € 350.000.

Aanvragen kunnen tot en met 2 maart 2020 worden ingediend.