Het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ heeft de Deelregeling meerjarige productiesubsidies Fonds Podiumkunsten 2021-2024 bekendgemaakt.

Doel van deze regeling is het verlenen van meerjarige subsidies voor activiteiten die bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig en veelvormig aanbod van professionele podiumkunsten in Nederland in de jaren 2021 tot en met 2024 en het opbouwen en bereiken van een publiek daarvoor.

Een aanvraag voor meerjarige productiesubsidie kan worden ingediend voor het produceren van voorstellingen of concerten en andere podium gerelateerde activiteiten door professionele podiumkunstenaars. Om subsidie te kunnen aanvragen moet de aanvrager in de periode 2021-2024 een minimaal aantal uitvoeringen per jaar realiseren. Per categorie geldt het volgende minimum per jaar en een keuze van de aanvrager welk subsidiebedrag hij wil ontvangen:

  • categorie I: 25 uitvoeringen per jaar: subsidie van € 75.000, € 100.000 of € 125.000.
  • categorie II: 40 uitvoeringen per jaar (waarvan een derde buiten Amsterdam): subsidie van € 200.000, € 300.000 of € 400.000.
  • categorie III: 100 uitvoeringen per jaar of 50 uitvoeringen per jaar in de grote zaal (waarvan de helft buiten Amsterdam): € 500.000, € 600.000 of € 700.000.

Voor de periode 2021-2024 is per kalenderjaar het volgende plafond vastgesteld: € 20 miljoen. Aanvragen kunnen tot en met 2 maart 2020 worden ingediend.