Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de Regeling meerjarige subsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2021-2024 bekendgemaakt.

Met deze regeling wil het fonds bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig, modern en veelvormig aanbod van actieve cultuurparticipatie door de verstrekking van meerjarige subsidies aan landelijke talentontwikkelaars, kunstfestivals en erfgoedmanifestaties. Voor de periode 2021-2024 is jaarlijks € 4.225.000 te verdelen.

Binnen de regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende drie onderdelen:

  • Talentontwikkelaars: minimaal € 50.000 per jaar, maximaal € 500.000 per jaar.
  • Kunstfestivals: minimaal € 50.000 per jaar, maximaal € 250.000 per jaar.
  • Erfgoedmanifestaties: minimaal € 25.000 per jaar, maximaal € 125.000 per jaar

Aanvragen voor alle onderdelen kunnen van 2 december 2019 tot en met 2 maart 2020 worden ingediend.