Het BZK heeft de Regeling specifieke uitkering reductie energiegebruik bekendgemaakt.

Deze regeling heeft als doel het ondersteunen van gemeenten voor activiteiten die tot doel hebben om de CO2-uitstoot te reduceren door verlaging van het energiegebruik in woningen in particulier eigendom die niet verhuurd worden. In totaal is er een budget van € 87 miljoen beschikbaar. Per gemeente kan maximaal één aanvraag ingediend worden.

De activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt zijn:

  • Het energiezuinig laten instellen van verwarmingssystemen en radiatoren door de particuliere eigenaar van een woning.
  • Het geven van advies over en het bevorderen van andere energiebesparende maatregelen die een particuliere eigenaar van een woning kan laten uitvoeren.

De activiteiten moeten het energiegebruik in minimaal 1000 woningen verminderen. Een specifieke uitkering bedraagt maximaal € 9 miljoen per gemeente. Het bedrag per woning waaraan energiebesparende maatregelen worden getroffen of waarvan eigenaren of bewoners advies ontvangen over energiebesparing is € 90.

Aanvragen kunnen van 9 oktober tot en met 14 november 2019 worden ingediend.