Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 bekendgemaakt.

Het doel van deze nieuwe regeling is het stimuleren van het nemen of versnellen van kosteneffectieve en risico gestuurde verkeersveiligheidsmaatregelen op het onderliggend wegennet.

In aanmerking voor subsidie komen gemeenten, provincies, de Vervoerregio Amsterdam, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en waterschappen. De rijksbijdrage bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen kunnen worden ingediend gedurende de looptijd van de regeling. Er worden maximaal twee oproepen georganiseerd. De eerste oproep is op 1 juli 2020 en heeft een sluitingsdatum van 1 september 2020.