De provincie Gelderland heeft een nieuwe subsidieregeling bekendgemaakt om bedrijven en organisaties te ondersteunen die zijn getroffen door de coronacrisis.

Vanuit deze regeling kan subsidie worden verstrekt aan bedrijven of organisaties in de sectoren horeca, dagrecreatie, evenementenbranche of verblijfsrecreatie. De regeling treedt in werking op en wordt opengesteld voor aanvragen vanaf 4 augustus 2020.

Subsidie kan aangevraagd worden voor:

  • Het uitwerken en realiseren van ideeën om een bestaand bedrijf of bestaande organisatie aan te passen.
  • Het realiseren van maatregelen in het bedrijf of de organisatie, vanwege de anderhalvemetersamenleving.

Het subsidieplafond voor 2020 is vastgesteld op € 1,5 miljoen.