De provincie Zuid-Holland heeft de Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland bekendgemaakt. Het doel van de regeling is het in balans brengen van het toerisme in Zuid-Holland met de leefomgeving en andere maatschappelijke opgaven.

Subsidie kan door ondernemingen worden aangevraagd voor activiteiten met een toeristisch oogmerk of voor activiteiten die onderdeel zijn van een pakket van maatregelen met een toeristisch oogmerk. De te stimuleren activiteiten moeten leiden tot vergroting van de toeristische aantrekkelijkheid van Zuid-Holland en moeten aantoonbaar helpen aan andere provinciale beleidsprestaties.

De subsidie bedraagt tot maximaal € 100.000. Aanvragen kunnen van 1 november tot en met 15 december 2020 worden ingediend.