De provincie Overijssel heeft de Subsidieregeling voucherregeling thuiswerkplannen bekendgemaakt.

Met deze regeling willen Overijsselse werkgevers waar mogelijkheden voor thuiswerken zijn, stimuleren een thuiswerkplan te maken om werknemers een deel van hun werktijd structureel te laten thuiswerken en tegelijk te zorgen voor een goede spreiding van mobiliteit.

Subsidie kan worden aangevraagd door werkgevers met minimaal 50 werknemers in het totaal van fysieke vestigingen in Overijssel.

Aanvragen kunnen van 1 december 2020 tot en met 30 juni 2021 worden ingediend. Het subsidieplafond voor 2020 is € 250.000.