Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor bekendgemaakt.

Het doel is het spoorgoederenvervoer te bevorderen en daarmee het goederenvervoer over de weg te beperken teneinde een efficiënt, veilig en duurzaam goederenvervoer tot stand te brengen.

In aanmerking komen spoorwegondernemingen die op Nederlandse bodem goederen per spoor vervoeren. Voor 2019 is er in totaal € 14,4 miljoen beschikbaar.

Vanwege de publicatie heeft het ministerie de al langer bestaande Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten licht gewijzigd. Met de wijziging wordt samenvoeging van subsidiegelden voorkomen.