SZW heeft de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies bekendgemaakt.

Het doel van deze regeling is om de gevolgen van de coronacrisis te helpen verzachten door mensen te ondersteunen om zich te (her-)oriënteren op hun actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

De regeling maakt deel uit van het tijdelijke coronacrisispakket NL leert door, waarvoor € 50 miljoen beschikbaar is. Dit crisispakket bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing.

De regeling geeft werkenden, onder andere flexwerkers en zelfstandig ondernemers, én niet werkenden de mogelijkheid een belangrijke stap te zetten in een (her-)oriëntatie op hun positie binnen de arbeidsmarkt. Zij kunnen een ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs.

De subsidie bedraagt € 700 per afgerond ontwikkeladviestraject. Subsidieaanvragen kunnen van 1 oktober 2020 tot en met 1 maart 2021 worden ingediend.