EZK heeft de regeling Garantie Klein Krediet Corona bekendgemaakt. Het doel van deze regeling is om op een verantwoorde wijze een zo breed mogelijke groep mkb-ondernemingen tegen relatief gunstige voorwaarden in hun financieringsbehoefte tot € 50.000 te voorzien. Er is een budget van € 713 miljoen beschikbaar.

Gezien de regeling wordt een garantstelling verstrekt aan een financier voor het sluiten van kredietovereenkomsten met mkb-ondernemers. Kredieten kunnen worden verstrekt aan ondernemingen die op 31 december 2019 niet in financiële problemen waren.

Het krediet bedraagt maximaal € 50.000 en wordt verstrekt aan een mkb-ondernemer. Het krediet heeft een maximale looptijd van vijf jaar. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 15 december 2020.