Het doel van de regeling is het stimuleren van de productie van duurzame energie door middel van met name relatief kleine productie-installaties die geen gebruik kunnen maken van de SDE+.

De ISDE is met ingang van 1 januari 2020 doorlopend geopend voor het indienen van aanvragen.

RVO schrijft dat er tot en met september 2020 in totaal 26.963 aanvragen zijn ingediend. De claim van deze aanvragen bedraagt ongeveer € 50,7 miljoen.

Het subsidiebudget voor 2020 bedraagt € 100 miljoen. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het soort apparaat. De indicatieve bedragen staan in de apparatenlijsten.