RVO heeft sinds de opening van de Regeling subsidie financiering vaste lasten mkb COVID-19 op 30 juni 2020 al ruim 21.800 aanvragen ontvangen. Hiervan zijn er inmiddels € 220 miljoen toegekend. Het totaal budget voor 2020 is € 1.4 miljard. Er is dus nog steeds budget beschikbaar.

Het doel van de regeling is om mkb-ondernemingen in staat te stellen hun vaste lasten te betalen in de maanden juni, juli, augustus en september van 2020 vanwege de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Aanvragen kunnen nog tot en met 30 oktober 2020 worden ingediend. Tevens is er besloten dat de TVL-regeling wordt uitgebreid met luchtballonvaarders.