De provincie Noord-Holland heeft de Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2019 bekend gemaakt. Met deze regeling wil de provincie de restauratie van rijksmonumenten bevorderen.

Subsidie kan worden verstrekt aan de eigenaar van het rijksmonument of de natuurlijke of rechtspersoon die belast is met het beheer of het behoud van het rijksmonument. Subsidie kan worden verstrekt voor de restauratie van een in Noord-Holland gelegen:

  • publiekstoegankelijk rijksmonument;
  • rijksmonument dat door de restauratie publiekstoegankelijk wordt; of
  • orgel dat een rijksmonument is en zich bevindt in een publiekstoegankelijk gebouw.

Aanvragen kunnen van 3 juni tot en met 15 augustus 2019 worden ingediend. Het subsidieplafond voor 2019 bedraagt € 5 miljoen.