De provincie Noord-Holland heeft de Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren, MIT, Noord-Holland 2019 bekend gemaakt.

Vanuit de regeling is € 5,76 miljoen beschikbaar voor het stimuleren van duurzame innovaties in het Noord-Hollandse mkb. Er is € 1.728.000 beschikbaar voor haalbaarheidsprojecten en € 4.032.000 voor Research & Development samenwerkingsprojecten. In aanmerking voor subsidie komen mkb-bedrijven met een vestiging in de provincie Noord-Holland waar bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.

Subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • een haalbaarheidsproject in voorbereiding op een Research & Development samenwerkingsproject;
  • een Research & Development samenwerkingsproject dat bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan.

De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten passen binnen een van de volgende innovatieprogramma’s topsectoren: agri & food, biobased economy, chemie, creatieve industrie, energie, life sciences and health, logistiek, tuinbouw & uitgangsmaterialen, of water.

Aanvragen voor haalbaarheidsprojecten kunnen worden ingediend van 9 april tot en met 10 september 2019. Aanvragen voor Research & Development samenwerkingsprojecten kunnen worden ingediend van 11 juni tot en met 10 september 2019.