NWO heeft de oproep ‘Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer’ bekendgemaakt.

Voor de oproep kunnen samenwerkingen tussen verschillende disciplines van kennisinstellingen, publieke en private partners voorstellen indienen, waarin onderzoek naar land- en tuinbouwproductiesystemen, water- en bodemsystemen en de maatschappelijke aspecten van de innovaties worden gecombineerd.

Het doel is het vergroten van kennis voor klimaatrobuuste land- en tuinbouwproductiesystemen in samenhang met onderzoek naar de effecten van waterkwaliteit, -schaarste en -overschot. De uitkomsten van het onderzoek moeten innovatieve en integrale oplossingen voor klimaatbestendige agrarische productie passend binnen de regionale bodem- en watersystemen mogelijk maken.

Voor de oproep is een budget van € 6 miljoen beschikbaar. De maximale looptijd van een project is zes jaar. De deadline voor het indienen van aanvragen is 20 mei 2021.