NWO heeft de oproep ‘Groen III – Een circulair landbouwsysteem in Nederland: van wens naar werkelijkheid’ bekend gemaakt. Er is een budget van € 3,3 miljoen beschikbaar.

Er is subsidie beschikbaar voor onderzoek dat helpt bij een verandering van het huidige landbouwsysteem. Het gaat om kennisontwikkeling en innovaties die helpen aan een overgang naar robuuste, duurzame landbouwsystemen die ecologisch houdbaar zijn, bijdragen aan versterking van biodiversiteit, circulair zijn en een minimale bijdrage aan de klimaatverandering hebben, waarbij ook oog is voor voedselveiligheid en gezonde voeding.

Het gaat concreet om nieuwe fundamentele en pre-competitieve wetenschappelijke projecten. Hiermee wil NWO de kennisbasis versterken en interdisciplinair onderzoek bevorderen dat leidt tot toepasbaarheid van kennis binnen en tussen de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Aanvragen kunnen tot en met 4 juli 2019 worden ingediend.