NWO heeft een oproep gepubliceerd voor het programma Onderzoek voor Duurzame Visserij-KOT. Vanuit dit programma worden kortlopende onderzoeksprojecten gefinancierd die bijdragen aan de verdere verduurzaming van de primaire visserij.

Doel van de regeling is het bevorderen van onderzoek dat nieuwe kennis verzamelt voor de ontwikkeling of verbetering van een innovatieve techniek, procedé of dienst voor de primaire visserij. Tevens voor onderzoek dat leidt tot een versnelde toepassing van een innovatie kunnen aanvragen ingediend worden. Verwacht wordt dat aanvragen voor onderzoeksprojecten aansluiten bij de behoefte van de visserijsector en binnen één of meer van de volgende innovatiedomeinen vallen:

  • verminderen footprint visserij;
  • kieskeurige vismethoden;
  • alternatieve vismethoden.

Voor de oproep is een totaalbudget van € 2,2 miljoen beschikbaar voor kortlopende onderzoeksprojecten van maximaal twee jaar. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 18 februari 2020.