NWO heeft de oproep ‘PhD@Sea’ bekend gemaakt. Dit programma heeft als doel multidisciplinaire onderzoeksprojecten die een aandeel leveren aan optimale planning, werking en onderhoud van windparken op de Noordzee te subsidiëren.

Het programma draagt bij aan de ambitie van de Nederlandse overheid om in 2050 tot 75 GW windenergiecapaciteit op te wekken, waarvoor een aanzienlijk aantal windparken nodig is in de Nederlandse sector van de Noordzee.

Het maximale budget dat kan worden aangevraagd is € 1,5 miljoen. Aanvragen kunnen tot en met 13 juni 2019 worden ingediend.