De openstelling voor 2020 voor de regeling Innovatiekredieten is bekendgemaakt. Het doel van de regeling is het stimuleren van duurzame groei van de Nederlandse economie door het versterken van de innovatiekracht.

Ondernemers kunnen een krediet aanvragen voor risicovolle technische en klinische ontwikkelingsprojecten, daarbij voor Nederland nieuwe producten, processen of diensten worden ontwikkeld, die goede marktmogelijkheden hebben. Het innovatiekrediet bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen kunnen ingediend worden van 7 februari tot en met 31 december 2020. In totaal is er voor 2020 een budget van € 60 miljoen beschikbaar en wordt verdeeld. € 30 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten en € 30 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten.