De Subsidieregeling demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies de openstelling is gepubliceerd en het plafond is bekendgemaakt.

Het doel van de DHI-regeling is het stimuleren en verbeteren van het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert door in een vroege fase te onderzoeken of een export/investeringsproject mogelijk is of om te demonstreren dat een bepaald exportproduct of technologie functioneel is. Hiermee wordt ook een positieve bijdrage geleverd aan de lokale ontwikkeling van ontwikkelingslanden.

Voor 2020 is € 5 miljoen beschikbaar voor activiteiten in opkomende en ontwikkelde markten en € 4 miljoen voor activiteiten in ontwikkelingslanden. Subsidie kan worden verleend voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies. Aanvragen voor 2020 kunnen van 15 januari tot en met 31 december 2020 worden ingediend.

De ontwikkelingslanden zijn Algerije, Burkina Faso, Egypte, Ethiopië, Irak, Jemen, Jordanië, Kenia, Libanon, Libië, Mali, Marokko, Niger, Nigeria, Oeganda, Palestijnse Gebieden, Senegal, Soedan, Somalië, Tsjaad, Tunesië en Zuid-Soedan.