Er is een nieuwe openstelling voor de Tijdelijke stimuleringsregeling schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam bekendgemaakt.

Deze regeling heeft als doel het leveren van financiële bijdragen aan de binnenvaartsector om initiatieven die bijdragen aan het reduceren van door de binnenvaart veroorzaakt brandstofverbruik, broeikasgasemissies en emissies naar de lucht in de regio Rotterdam.

Subsidie kan worden aangevraagd door ondernemingen en publiekrechtelijke instellingen of combinaties daarvan. Voor de nu gepubliceerde oproep is een budget van € 500.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen tot en met 10 januari 2020 worden ingediend.