De provincie Zeeland heeft de zesde wijzigingsregeling van de Subsidieregeling MIT Zuid-Nederland 2019 bekend gemaakt.

De wijzigingsregeling (opgesteld in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Limburg en Noord-Brabant) bevat de wijzigingen ten behoeve van de hernieuwde openstelling van de subsidieregeling in 2019.

Voor de subsidieregeling is een budget van € 10.464.000 beschikbaar, waarvan € 3.139.200 voor haalbaarheidsprojecten en € 7.324.800 voor R&D-samenwerkingsprojecten. Aanvragen kunnen worden ingediend van 9 april tot en met 10 september 2019 (haalbaarheidsprojecten) en van 11 juni tot en met 10 september 2019 (R&D-samenwerkingsprojecten).