Het Regieorgaan SIA heeft de oproep ‘KIEM GoCI’ bekendgemaakt. Voor de oproep is een budget van € 1,5 miljoen beschikbaar.

KIEM GoCI bevordert het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemingen uit de creatieve industrie met kennisinstellingen. De samenwerkingsverbanden richten zich op het uitvoeren van verkennend onderzoek op het gebied van creatieve industrie en de KIA Veerkracht van de creatieve industrie. De KIA Veerkracht heeft de volgende thema’s:

  • Energietransitie en duurzaamheid.
  • Landbouw, water en voedsel.
  • Gezondheid en zorg.
  • Veiligheid.

Aanvragen kunnen tot en met 30 november 2021 worden ingediend.

Innovatieprogramma GoCI

Parralel aan KIEM GoCI loopt het innovatieprogramma GoCI. Het doel is om innovatie binnen de creatieve industrie te versterken en te versnellen. Dit om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke uitdagingen uit het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.