Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen heeft een nieuw overzicht van het budget gepubliceerd voor de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties.

Het doel van deze regeling is het bevorderen van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties. Daarnaast ook het stimuleren van de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw-aftrek is vervallen.

Per 22 oktober 2020 is er voor ongeveer € 39 miljoen subsidie aangevraagd. Voor 2020 is in totaal € 94 miljoen beschikbaar voor de regeling.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2023. Het subsidieplafond voor 2021 is € 79 miljoen.