RVO heeft nieuwe budgetoverzichten bekendgemaakt voor twee onderdelen van de regeling Topsector energieprojecten.

Het gaat om de onderdelen Demonstratie energie- en klimaatinnovatie, ofwel DEI+ en Topsector Energiestudies Industrie, afgekort TSE-studies Industrie.

DEI+

Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 januari 2020 tot en met 7 januari 2021. De stand van zaken op 10 augustus is als volgt:

Budget Verleend In behandeling Beschikbaar
€ 86.100.000 € 26.331.195 € 49.246.747 € 10.522.058

TSE-studies Industrie

Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 januari 2020 tot en met 1 september 2020. De stand van zaken op 10 augustus is als volgt:

Budget Verleend In behandeling Beschikbaar
€ 6.000.000 € 5.402.166 € 1.149.428 € 0

Doordat het budget inmiddels dus is overtekend, is het mogelijk dat niet alle ingediende aanvragen gehonoreerd gaan worden.