RVO heeft nieuwe budgetoverzichten bekendgemaakt voor drie onderdelen van de regeling Topsector energieprojecten. Het gaat om de onderdelen Hernieuwbare energie, Demonstratie energie- en klimaatinnovatie en Topsector Energiestudies Industrie.

Hernieuwbare energie

Deze subsidie heeft als doel om de energiedoelstellingen voor minder kosten te behalen met innovatieve projecten. Dit moet leiden tot een besparing op de toekomstige uitgaven aan subsidies voor de regeling SDE+.

Deze regeling staat open van 1 april 2020 tot en met 31 augustus 2020.

De stand van zaken op 30 juni 2020:

Budget Verleend In behandeling Beschikbaar
€ 20.000.000 € 0 € 1.461.578 € 18.538.422

DEI+

Een DEI+-project is:

  • Een project gericht op het treffen van CO2-reducerende maatregelen met behulp van voor Nederland nieuwe apparaten, systemen of technieken, dan wel een voor Nederland nieuwe toepassing van apparaten, systemen of technieken;
  • Een project waarbij een experimenteel product, procedé of dienst wordt getest met als hoofddoel verdere technische verbeteringen aan te brengen aan producten, procedés of diensten; of
  • Een combinatie van een DEI+-demonstratieproject en een project dat bestaat uit experimentele ontwikkeling in een andere vorm dan een pilot.

Opengesteld van 15 januari 2020 tot en met 7 januari 2021 voor het indienen van aanvragen.
De stand van zaken op 30 juni 2020:

Budget Verleend In behandeling Beschikbaar
€ 86.100.000 € 25.544.535 € 21.322.724 € 39.232.741

TSE-studies Industrie

Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een samenwerkingsverband (minimaal één onderneming) voor het uitvoeren van een TSE Industrieproject. Een TSE Industrieproject is een project bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie van deze vormen.

Opengesteld van 15 januari 2020 tot en met 1 september 2020 voor het indienen van aanvragen.
De stand van zaken op 30 juni 2020:

Budget Verleend In behandeling Beschikbaar
€ 6.000.000 € 3.330.347 € 4.023.005 € 0

Doordat op dit moment het budget is overtekend, is het mogelijk dat niet alle ingediende aanvragen worden gehonoreerd en er weer budget beschikbaar komt.