Het PBL heeft de conceptadviezen bekendgemaakt voor de verbredingsopties van de SDE+.

De SDE+ wordt per 2020 verbreed naar de SDE++. Nieuw is dat naast de categorieën voor de productie van hernieuwbare energie tevens CO2-reducerende opties anders dan hernieuwbare energie in aanmerking. Dit zal ervoor zorgen dat de regelgeving en de methodiek en ook de uitgangspunten voor de SDE+ zodanig worden uitgebreid dat deze ook toepasbaar zijn voor een breder palet aan CO2-reducerende categorieën.

Belanghebbenden kunnen tot en met 27 augustus 2019 schriftelijk reageren op de conceptadviezen en de onderliggende kostenbevindingen. De gesprekken vinden plaats tussen 2 en 13 september 2019. Door de schriftelijke reacties en de marktconsultatiegesprekken stelt het PBL een eindadvies op voor het EZK.