Plafond 2019 versterken omgevingsveiligheid BRZO-sector

//Plafond 2019 versterken omgevingsveiligheid BRZO-sector

Plafond 2019 versterken omgevingsveiligheid BRZO-sector

Het subsidieplafond voor 2019 voor de Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector is vastgesteld. Voor de periode vanaf 1 januari tot en met 31 december 2019 is in totaal € 1,8 miljoen beschikbaar.

Het doel van de regeling is het ondersteunen van initiatieven die voldoende bijdragen aan blijvende intensivering van de omgevingsveiligheid in Nederland aangaande industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen.

2018-12-24T13:27:55+00:00