De POP 3 subsidies provincie Overijssel is gewijzigd wegens een nieuwe gepubliceerde openstelling van het onderdeel ‘Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers’. Deze openstelling loopt van 2 december 2019 tot en met 7 februari 2020 en heeft een subsidieplafond van € 500.000.

Subsidie wordt verstrekt voor:

  • de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen;
  • de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;
  • de kosten van architecten en ingenieurs;
  • de kosten van adviseurs duurzaamheid op milieu en economisch gebied;
  • de kosten van haalbaarheidsstudies.

De wijziging betreft een volledig nieuwe lijst van in aanmerking komende investeringen. Behalve bovenstaande zaken met betrekking tot jonge landbouwers heeft Overijssel ook een lopende POP3-openstelling verlengd. De openstelling voor het LEADER-gerelateerde onderdeel ‘Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep’ is verlengd tot en met 31 december 2020.