Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de looptijd van de subsidiemodules Innovatiekredieten, Seed capital technostarters en Vroegefasefinanciering verlengd met vijf jaar tot juli 2024.

Met de verlenging van de drie regelingen heeft EZK ook een nieuwe openstelling van de subsidiemodule Vroegefasefinanciering gepubliceerd. Deze regeling gaat van 1 juli tot en met 1 oktober 2019 open voor aanvragen van academische innovatieve starters, hbo-innovatieve starters en TO2-innovatieve starters. Het budget bedraagt € 2,4 miljoen.

De openstellingsperiode van de subsidiemodule Garantie ondernemingsfinanciering energietransitie financieringsfaciliteit is verlengd tot en met 31 december 2019. Eerder was verwacht dat mogelijk per 1 juli 2019 de doelen van deze regeling al via Invest-NL bereikt zouden kunnen worden maar dat was helaas niet het geval.