Het gaat om de volgende regelingen en bijbehorende verhogingen van de subsidieplafonds voor 2020:

  • Subsidieregeling effectuering ruimtelijk beleid naar € 98.750. Doel van de regeling is het stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit in de provincie Overijssel.
  • Subsidieregeling impuls circulair bouwen naar € 750.000. Het doel van de regeling is het stimuleren van activiteiten op het gebied van circulair bouwen.
  • Subsidieregeling lokale energie-initiatieven 2.0 naar € 400.000. Het doel van de regeling is het bevorderen van lokale energie-initiatieven in de provincie Overijssel.
  • Subsidieregeling uitvoering programma nieuwe energie Overijssel 2017-2023 naar € 863.626. Het doel van de regeling is het helpen bij de doelstellingen van het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023.

Voor alle vier regelingen geldt dat aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst en voor zover de subsidieplafonds dat toelaten.