Er is een nieuwe openstelling bekendgemaakt met het oog op de regeling Topsector energieprojecten. De openstelling heeft betrekking op de paragraaf Hernieuwbare energie, die vanaf nu Hernieuwbare energietransitie, afgekort HER, genoemd zal worden.

Vanwege de verbreding van de SDE+ van hernieuwbare energieproductie naar ook andere CO2-reducerende technieken en de naamsverandering van SDE+ naar SDE++. Omdat de HER gekoppeld is aan de SDE+ wordt deze paragraaf in dezelfde lijn aangepast.

De nieuwe openstelling zal lopen van 1 september 2020 tot en met 31 maart 2021. Voor deze periode is een budget van € 30 miljoen beschikbaar.