Het SIA heeft een nieuwe oproep bekendgemaakt in het kader van de regeling RAAK-PRO, onderdeel van de Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie.

Het doel van de regeling is de kennisuitwisseling tussen hogescholen, het mkb, publieke instellingen, kennisinstellingen en buitenlandse partners te verbeteren en het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te bevorderen.

Voor deze ronde is een budget van € 15,4 miljoen beschikbaar. Per project kan maximaal € 700.000 worden aangevraagd. Eerst moet er een intentieverklaring worden ingediend (deadline 12 januari 2021). De definitieve aanvragen kunnen tot en met 18 mei 2021 worden ingediend.