Er is een wijziging van de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019 bekendgemaakt.

Het doel van de regeling is het stimuleren dat meer studenten een deel van hun opleiding op de werkplek volgen.

Het gaat om de wijziging van het financieringsmodel waarmee per jaar de hoogte van de subsidie van wordt vastgesteld. De wijziging betreft ook een bepaling voor de geleidelijke overgang naar dit nieuwe financieringsmodel in de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022. Ook worden het subsidieplafond voor subsidieverstrekking aan opleidingsscholen en aspirant-opleidingsscholen voor een derde of vierde schooljaar in het schooljaar 2020-2021 en de percentages van de te ontvangen subsidie per uitbetaling gewijzigd.

Het subsidieplafond voor schooljaar 2020-2021 is vastgesteld op € 32.757.000.