Er is een nieuwe openstelling bekendgemaakt van de regeling Thematische technology transfer.

Het doel van de regeling is het bevorderen van thematische samenwerking van onderzoeksorganisaties op het gebied van kennisoverdracht. En het bevorderen dat investeerders investeringen doen in startups die gebruik maken van kennis van onderzoeksorganisaties binnen datzelfde thema.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020. Het subsidieplafond voor 2020 is € 24 miljoen.