Voor de regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie is een nieuwe openstelling bekendgemaakt.

Het doel van de regeling is het stimuleren van investeringen in materiële en immateriële activa door ondernemingen uit de industrie die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in Nederland in 2020. Het gaat daarbij om de apparaten, systemen of technieken die een terugverdientijd hebben zonder subsidie van meer dan vijf jaar en waarvan de werking al minimaal drie keer eerder in Nederland gedemonstreerd is.

De nieuwe openstelling loopt van 1 september 2020 tot en met 14 december 2021. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 28 miljoen.