De regeling Vouchers internationaal ondernemen is gewijzigd en heeft een verhoging gekregen in het totaalbudget. Het doel van de regeling is de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen door startende Nederlandse mkb-ondernemingen op exportmarkten.

Wijzigingen:

  • Door de wijziging mogen aanvragen voortaan ook worden ingediend door intermediairs.
  • Om toch de doelstelling van de subsidieverstrekking te waarborgen, is wel een voorwaarde toegevoegd die ziet op de adviseur, uitvoerder, organisator van een collectieve activiteit en deskundige.
  • Het subsidieplafond 2020 is verhoogd naar € 3,95 miljoen.

Er zijn zes typen vouchers beschikbaar met de volgende waardes:

  • Vouchers individuele coaching heeft een waarde van € 2500.
  • Vouchers collectieve activiteit biedt aanspraak op een vergoeding van 50% van de kosten voor deelname aan de collectieve activiteit tot maximaal € 1500.
  • Vouchers kennisverwerving geven aanspraak op een vergoeding van 50% van de kosten tot maximaal € 2500 (exclusief btw).
  • Vouchers marktentree geven aanspraak op een vergoeding van 50% van de kosten tot maximaal € 2500 (exclusief btw).
  • Brexit-vouchers geven aanspraak op een vergoeding van 50% van de kosten tot maximaal € 2500 (exclusief btw).
  • Kickstartvouchers geeft aanspraak op een vergoeding van 80% van de daadwerkelijk gemaakte kosten, tot maximaal € 2500 (exclusief btw).