Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij heeft voor 2020 meer dan € 18 miljoen beschikbaar gesteld voor Nederlandse subsidieregelingen.

RVO heeft nu medegedeeld dat er met behulp van dit EFMZV-budget dit jaar nog onderstaande openstellingen kunnen worden verwacht voor de volgende regelingen:

  • Investeringen voor toegevoegde waarde van visserijproducten. Het doel van de regeling is het bevorderen van investeringen die waarde toevoegen aan visserijproducten. Aanvragen indienen van 2 juni tot en met 23 december 2020.
  • Het doel van de regeling is het bevorderen van afzetbevorderingsprojecten op het gebied van visserij- of aquacultuurproducten. Aanvragen indienen van 6 juli tot en met 18 september 2020.
  • Productie- en afzetprogramma’s. Het doel van de regeling is in Nederland gevestigde erkende producentenorganisaties voor visserijproducten en aquacultuurproducten te helpen bij de voorbereiding van productie- en afzetprogramma’s. Aanvragen indienen van 3 augustus tot en met 28 augustus 2020.
  • Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij. Het doel van de regeling is het helpen van vissers om kennis op te doen die zij kunnen gebruiken voor het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Aanvragen indienen van 6 juli tot en met 18 september 2020.
  • Het doel van de regeling is het bevorderen van de innovatie in de aquacultuur. Aanvragen indienen van 2 november 2020 tot en met 15 januari 2021.