Deze oproep stelt het fonds platforms op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur in de gelegenheid om zich verder te ontvouwen en te moderniseren.

Platforms die werkzaam zijn binnen de creatieve industrie kunnen voorstellen indienen gericht op het uitwerken van een langetermijnstrategie voor duurzame professionalisering van hun organisatie. Hierbij kan worden gedacht aan één of meerdere van de volgende focuspunten:

  • het bepalen van een duurzaam organisatie- en financieringsmodel op basis van een scherpe toekomstvisie;
  • het opbouwen van een communicatie- en presentatiestrategie met oog voor diversiteit en inclusie;
  • het moderniseren van het programma en onderzoeken van nieuwe werkvormen;
  • het opbouwen van nieuwe samenwerkingen en cross-overs.

De maximumbijdrage bedraagt € 7500 per project. Er is budget voor in totaal tien projecten. Voorstellen kunnen tot en met 15 mei 2019 worden ingediend.