Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft de Regeling vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2021-2024 bekendgemaakt.

Doel van de regeling is het stimuleren van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse creatieve industrie binnen Nederland. Voor de periode 2021-2024 is een budget van € 2,4 miljoen per jaar beschikbaar. Aanvragen kunnen van 1 maart tot en met 7 mei 2020 worden ingediend.

De instellingen moeten helpen bij het stimuleren van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse architectuur, vormgeving of digitale cultuur en alle mogelijke crossovers en moeten de belangstelling voor deze disciplines bevorderen.