Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie komt met een nieuwe subsidiemogelijkheid, de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021-2024.

De regeling biedt Nederlandse instellingen die bijdragen aan het stimuleren van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse digitale cultuur, vormgeving en architectuur en alle mogelijke crossovers de mogelijkheid een vierjarige instellingssubsidie aanvragen.

De regeling wordt in januari 2020 gepubliceerd op de SCI-website. In het voorjaar wordt vervolgens ook het subsidieplafond bekendgemaakt. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 maart tot en met 8 mei 2020.