1 september 2020 start de tweede aanvraagronde voor de SLIM subsidie. Deze subsidieregeling biedt mkb-ondernemingen ondersteuning als ze investeren in een Leven Lang Ontwikkelen.

De SLIM regeling kent verschillende doelgroepen onder andere grote bedrijven en samenwerkingsverbanden, maar de belangrijkste doelgroep is het mkb.

De SLIM regeling is bedoeld voor mkb-ondernemingen die om verschillende redenen moeite hebben met het investeren in het ontwikkelen, opleiden en begeleiden van werknemers gedurende hun hele loopbaan.

Mkb’s kunnen SLIM subsidie aanvragen voor:

  • De onderneming evalueren om een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het duidelijk maken van de scholingsbehoefte voor de ontwikkeling van de onderneming.
  • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor de werknemers.
  • Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in hun onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en houding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
  • Het bieden van praktijkleerplaatsen voor een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Aanvragen kunnen vanaf 1 september tot en met 30 september worden ingediend. De subsidie is maximaal 24.999 euro.