Mkb-ondernemers ondervinden om verschillende redenen moeilijkheden om te investeren in het ontwikkelen, opleiden en begeleiden van werknemers tijdens de hele loopbaan. Tijdens de loopbaan is het belangrijk verder te ontwikkelen om werknemers goed inzetbaar te houden. Maar ook om ervoor te zorgen dat mensen hun werk gezellig en uitdagend blijven vinden. De SLIM-regeling helpt mkb-ondernemers bij hun inspanningen om het ontwikkelen van medewerkers in hun onderneming voor elkaar te krijgen.

Mkb-ondernemers kunnen subsidie krijgen voor:

  • Een ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte voor de toekomst van de onderneming.
  • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers in hun onderneming.
  • Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen van een aanpak in een onderneming die werknemers in het bedrijf bevordert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontvouwen tijdens het werk.
  • Het aanbieden van praktijkleerplaatsen om een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Voor mkb-ondernemers is er de komende vier jaar jaarlijks bijna 30 miljoen euro beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen vanaf 2 maart tot en met 31 maart 2019. Alleen gedurende deze periode kunnen ondernemers aanvragen indienen.

Daarom is het indienen van een volledige aanvraag belangrijk, gelet op het beperkte budget. Wilt u meer weten over de SLIM-regeling? Neem dan contact met ons op.