Er is een nieuwe stand van zaken gepubliceerd voor de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties.

Het doel van de regeling is het bevorderen van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en het stimuleren van de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw-aftrek is vervallen.

Tot 19 november 2020 is er voor € 44 miljoen subsidie aangevraagd. Voor 2020 is in totaal nog € 94 miljoen beschikbaar voor de regeling.